View Full Map

Praktisk informasjon

Inntak for skoleåret 2023/24 åpner den 1.februar 2023

 

Oppstart

Første skoledag for Bibellinje er 15/8, mens Lederlinje starter opp 16/8

 

Sted
Trondheimsveien 50J på Kjeller (Skedsmo Kommune) i lokalene til OKS Romerikskirken, ca. 20 min. med bil fra Oslo Sentrum.

Lillestrøm er nærmeste by.

 

Skoledagen
Ordinær skoletid er mandag til torsdag fra kl. 09:00 til 14:30. Tirsdag slutter skolen kl. 13:35.

Lederlinje har skole onsdag og torsdag fra kl. 09:00 til 15:30.

Fredag er avspasering for obligatorisk praksis som foregår på andre tidspunkter i uken og i helgen. Her må det påberegnes 2 timer per uke (normalt 4 timer annenhver søndag) utenom skoletid for Bibellinje, mens Lederlinje vil ha 6 timer per uke. 

 

Utenom skole på dagtid mandag til torsdag innebærer et år på bibellinjen:

 • Tur med bibelskolen til Strand leirsted Sandefjord (september)
 • Deltagelse på Lederkonferansen (LK24)
 • 2 timer praksis pr. uke
 • Deltagelse på ulike prosjekter: Juletorg, Lekelørdag, Påskespesial etc.
 • Egenstudie
 • Prosjekttur

 

Utenom skole på dagtid onsdag og torsdag innebærer et år på Lederlinje:

 • Bli-kjent tur i starten av skoleåret (august)
 • Kick-off tur med kirka til Gjeløy (september)
 • Tur med bibelskolen til Strand leirsted Sandefjord (september)
 • Deltagelse på lederkurs 
 • Deltagelse på Lederkonferansen (LK24)
 • Deltagelse på lederforum (ca. 5 kvelder i løpet av året)
 • Delta som medarbeider på OKS Festival/BarneCamp 
 • 6 timer praksis pr uke
 • Egenstudie
 • Prosjekttur

 

Søknadsfrist
Inntak til skolen skjer fortløpende etter 1. Februar til det godkjente antall studieplasser er fylt opp. 

 

Opptakskrav

For søkere til Lederlinje er det ønskelig at du har fullført Bibellinje (tidligere Førsteåret) ved OKS Bibelskole eller tilsvarende bibelskole eller høyskole. Søkere må ha fullført grunnskole eller tilsvarende. Det er ingen øvre aldersgrense.

Dette får du bli en del av!

I tillegg til undervisning og praksis i en av våre kirker, har vi noen godbiter å servere deg;

Tur til Strand leirsted
I september drar hele skolen til Strand leirsted i Sandefjord fra mandag til torsdag. Erfaringen vår er at elevene snakker om et før og etter denne turen. For uten en flott naturopplevelse, blir det teamoppgaver, mye god underholdning, tur (frivillig), møter på kveldene og noe undervisning på dagtid. 

Lederkonferansen
I mai arrangerer OKS sin årlige lederkonferanse. Denne varer fra torsdag kveld til lørdag kveld, og setter an tonen for det nye året. Her kommer folk fra mange forskjellige kirker i inn og utland, i tillegg til våre egne nasjonale og internasjonale avdelinger. Vi har alltid store forventninger til hva Gud vil gjøre og si til oss i løpet av disse dagene.

Prosjekttur
Det å komme seg ut for å oppleve nye steder og kirker, og hjelpe andre i å bygge menighet, gjør noe med deg. Bibelskolen arrangerer turer både til nær og fjern, blant annet Norge, Afrika, Asia og Mexico. Noen turer varer i 5 dager, andre opp i mot 2 måneder. Hoveddelen av turene vil foregå i mars måned uke 10 og 11, mens langturene også kan berøre februar og april. Les mer under Prosjektturer.

Skoleavgift og økonomi

Skoleavgift Bibellinje kr 17.000,-

Skoleavgift Lederlinje kr 18.000,-

I tillegg koster de obligatoriske prosjektturene vi har på våren mellom kr 3.500,-  og kr 15.000,-

Ved skolestart faktureres eleven for halvparten av skoleavgiften pluss kr 3.500,- som er minstebeløpet for prosjektturene. Andre halvdel av skoleavgiften faktureres i januar.

Lånekassen:

OKS Bibelskole er godkjent som fulltidsstudium. Tildelt skoleplass gir derfor rett til å søke om lån og stipend. 

Sjekk ut Lånekassens hjemmeside for mer info: