Undervisning på Lederlinje

Lederlinje har til hensikt å være en effektiv og relevant lederutdanning for tjeneste i menighet og kristent organisasjonsliv.

Skolen vil opparbeide kompetanse for menighetsledelse på mange ulike nivå, samt områder som nyetablering av kirker, kristen gründervirksomhet, generell menighetsledelse og kristen tjeneste. Med konsentrasjon omkring bibel – og ledelsesfag, vil elevene motta læring gjennom et solid teoretisk fundament og relevant praksisarbeid.

 

Lederlinje er delt inn i fire fagområder:

 

 • Ledelse
 • Organisasjon og bedriftslære, menighet og kommunikasjon
 • Troslære
 • Historie

Ledelse

Dette fagområdet fokuserer blant annet på ”meg selv som leder”: Viktigheten av å bygge karakter og lede seg selv. Det vil gis praktiske nøkler til selvledelse, stressmestring og personlig utvikling slik at eleven kan utvikle sin evne til å forstå og lede seg selv, noe som er nødvendig for å kunne lede andre.

Det vil også undervises i DISK personlighetsprofil. DISK vil hjelpe eleven til å bringe deres indre potensial og deres ytre atferd i harmoni med hverandre. Persolog personprofiler beskriver menneskelig atferd i konkrete situasjoner for å lære oss å forstå egne og andres behov bedre.

Under fagområdet ledelse undervises det også i ulike ledelsesmodeller, teamarbeid, lederskap og samfunnsbygging, ledelse av frivillige, lederens forbildefunksjon og hvordan utvikle ledere.

 

Emner

 • Karakter og integritet
 • Selvledelse
 • DISK og Neste steg
 • Troshistorie og livsvisjon
 • Visjonært lederskap
 • Tjenende lederskap
 • Relasjonelt lederskap
 • Prosjektledelse
 • Teamarbeid og teamledelse
 • Ledelse av frivillige
 • Lederutvikling
 • Lederens forbildefunksjon

Organisasjon og bedriftslære, menighet og kommunikasjon

Dette fagområdet vil fokusere på ulike prosesser i oppbygging og daglig drift av organisasjon, bedrift og menighet. I tillegg undervises det i emner med et fokus på menneskelig og medmenneskelig forståelse som hvordan man skal håndtere og veilede mennesker som står i utfordringer og konflikter og kommunikasjon og forkynnelse.

 

 

 

Emner:

Organisasjonslære

 • Organisasjonsteorier og prinsipper
 • Arbeidsmiljø og organisasjonskultur i bedrift/menighet
 • Sentrale lovbestemmelser

 

Bedriftslære

 • Bedriften som organisasjon og dens rammebetingelser
 • Etablering, eierskap, finansiering og avvikling av bedrift/menighet
 • Grunnleggende styringsprosesser i bedriften, regnskapsforståelse og budsjett.

 

Kommunikasjon

 • Konflikthåndtering
 • Kommunikasjon og prekenlære
 • Samtale, veiledning og omsorg

 

Ledelse i menighet

 • Lederkurs
 • Lederforum
 • Lederkonferansen

Troslære

Vi ønsker at elevene skal være glad i Guds Ord, og at de skal kunne utvikle sitt trosliv og ha Bibelen som et trygt grunnfeste i hverdagslivet. Det er også Guds Ord vi bygger vårt lederskap på. Bibelen er den beste lederskapsmanualen vi har. Den er full av Guds visdom og prinsipper om lederskap som må etterfølges dersom vi skal lykkes i å bygge Guds hus, og er derfor grunnlaget for all undervisning på lederlinjen.

Vi ønsker at elevene skal fordype seg i noen emner i Bibelen som er nyttig å kjenne til som en leder.

Dette faget skal hjelpe elevene til å få en oversikt og kunne drøfte grunnleggende kristne læresetninger slik at de selv kan lære å studere hva Bibelen sier, vite hva de tror på, formidle evangeliet og kunne undervise andre som de selv leder.

 

Emner

 • Innføring i Det nye testamentets bøker og brev
 • Bibelstudiemetoder
 • Kristne doktriner
 • Nådegaver og tjenestegaver
 • Paulus’ reiser og brev
 • Ledere i GT
 • Pastoralbrevene
 • Identitet
 • Blodspakten
 • Tro virksom i kjærlighet

Historie

Dette faget gir en innføring i kristendommens historie og hvilke utfordringer kirken har møtt opp gjennom historien. Bibelens tilblivelseshistorie vil også bli en del av denne undervisningen.

I tillegg til å gi kunnskap og forståelse for kristendommens historie, skal faget gi elevene en innføring i verdensreligionene med hovedvekt på Islam. Vi ønsker å hjelpe elevene til å forstå samfunnet og kulturen vi lever i og vurdere hvilke utfordringer og muligheter kirken har i Vesten i vår tid.

 

Emner

 • Kirkehistorie
 • Religionskunnskap