Lærere

Visdom skal komme inn i ditt hjerte, kunnskap skal gi deg glede. (Ordspråkene 2:10)

 

Under kan du se en kort presentasjon av våre faste lærere på OKS Bibelskole. Utover lærere som underviser fast, har elevene også mulighet til å få høre dyktige predikanter og pastorer når de gjester OKS sine årlige konferanser.

Faste lærere

Thomas Åleskjær

Åge Åleskjær

Arild Sæther

Trond Egil Lunde

Øyvind Ramslien

Irene Lunde

Julia Ødegaard

Martin Meland

KP Vangol

Andreas Evensen

Wenche og Magne Sævereide

Lise Graaten

Mary Felde