Lukk
Search
Søk
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Feature
Uncategorized
{ "homeurl": "https://bibelskole.no/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "No results!", "didyoumeantext": "Did you mean:", "defaultImage": "https://bibelskole.no/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 0, "googleOnly": 1, "lang": "en", "mobile": 1 }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 1, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iiGutter": 5, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "mobile": { "trigger_on_type": 1, "trigger_on_click": 1, "hide_keyboard": 0 }, "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "", "count": 10 } }

Menighet

Dere er ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds familie.

Efeserne: 2,19

 

Noen av våre temaer innen menighet:

 • IRENE LUNDE: FLERKULTURELL MENIGHET
  Dette emnet handler om å bygge flerkulturell menighet, og gir en forståelse av hvorfor det er et viktig fokus. Hvordan skal vi som kirke forholde oss til at landet vårt blir mer og mer flerkulturelt? Dersom
  vi mener at kirkens natur er å være åpen siden evangeliet er for alle, så vil det påvirke våre holdninger og praksis. Dette vil bli et fokus i undervisningen, samt på hvilken måte Bibelen gir oss motivasjon til å strekke oss for å nå og inkludere mennesker som er ulike fra oss selv. Det undervises også om prinsipper fra Bibelen som er helt grunnleggende når vi skal gjøre dette i praksis. Er vi virkelig så ulike, eller er det som binder oss sammen sterkere?
 • ÅGE ÅLESKJÆR: ÅPENBARINGEN OM DEN LOKALE MENIGHET
  Allerede tidlig i skoleåret starter Åge Åleskjær undervisning i emnet «Åpenbaringen av den lokale menighet». Den lokale menigheten er verdens håp og redning! Du får høre om hvordan menigheten med Jesus Kristus som hode gir næring og beskyttelse til de som tilhører den, og at kirken er et sted å få og gi, vokse, knytte relasjoner trives og ut fra den forkynne evangeliet og utbre Guds rike. Gleden ved å tjene er også et viktig tema i dette emnet.
 • TROND EGIL LUNDE: FORSONINGENS TJENESTE
  Temaet «forsoningens tjeneste» er naturlig nok et svært sentralt tema på bibelskolen. Alle troende har en tjeneste, nemlig forsoningens tjeneste. Vårt utgangspunkt er at Gud har forsonet seg med hele verden, og
  vi har fått oppdraget å formidle dette budskapet til alle mennesker. Hensikten med undervisningen i dette temaet er å få frem at Jesus har sonet all verdens synd og at Gud derfor er forsonet med verden. Målet er at budskapet om forsoningen skal prege og forme våre hjerter og våre holdninger i møte med mennesker som ennå ikke har kommet til tro på Jesus Kristus. Det er bare en vei til Gud, men mange veier til Jesus, og
  i dette emnet utforsker vi forskjellige måter å gjøre evangeliet tilgjengelig på for mennesker i vår tid.
 • ÅGE ÅLESKJÆR: MODERNE VEKKELSESHISTORIE
  I løpet av de siste hundre og femti årene har det skjedd mye spennende i Guds rike over hele kloden, noe vi skal lære om i dette emnet. Stikkord er vekkelse, åndsutgytelse, helbredelser, menighetsvekst. Vi får høre hvordan pinsevekkelsen oppsto ca. år 1900. Siden har denne bevegelsen bredt seg til hele verden og den vokser fortsatt. I ca. 1950 slo den karismatiske vekkelsen inn i de etablerte kirkene og forandret det tradis­jonelle kirkebildet. Vi vil lære om åndsfylte pionerer og forkynnere som har betydd mye for Guds rikes utbredelse i nyere tid.