Lukk
Search
Søk
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Feature
Uncategorized
{ "homeurl": "https://bibelskole.no/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "No results!", "didyoumeantext": "Did you mean:", "defaultImage": "https://bibelskole.no/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 0, "googleOnly": 1, "lang": "en", "mobile": 1 }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 1, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iiGutter": 5, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "mobile": { "trigger_on_type": 1, "trigger_on_click": 1, "hide_keyboard": 0 }, "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "", "count": 10 } }

Bibel

Og Han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene

Lukas: 24,45

 

Formidlingen av Gud Ord er det bærende elementet i bibelskolens tilbud. De forskjellige lærerne deler også av egne erfaringer i forhold til Bibelen som gjør at undervisningen blir personlig og med et fokus på hvordan Ordet leves ut i hverdagen.

 

Noen av våre Bibelemner:

 • TROND EGIL, MARY, ÅGE: KICK OFF
  Andre skoleuke har vi Kick Off. Denne uken starter vi opp med å undervise om sentrale sannheter i den kristne troen: Frelse og helbredelse i Navnet Jesus, Dåp i vann og Dåpen i Den Hellige Ånd.
  Dette blir en skikkelig inspirasjonsuke som gir deg en god start på det nye skoleåret. Gled deg!
 • ARILD SÆTHER: SIGHTSEEING-TOUR I BIBELEN
  Selv om Bibelen har blitt til gjennom flere århundrer, er det likevel èn overordnet historie som trer frem gjennom alle de 66 bøkene. I emnet «Sightseeing­tour i Bibelen» kommer vi til å «fly» over det landskapet som Bibelen er: Fra skapelsen og fram til en ny himmel og en ny jord. Gjennom denne reisen vil vi følge den røde tråden i Bibelen. Målsetningen er å få en helhetsoversikt samt en dypere forståelse av hva som skjedde når Jesus tok all verdens synd på seg da Han døde for oss på korset.
 • TROND-EGIL LUNDE: STUDIER I ROMERBREVET
  Trond Egil Lunde beskriver sitt emne «studier i Romerbrevet» som en innføring i noen av hovedtemaene som Paulus har på hjertet i Romerbrevets første fire kapitler. Det undervises om brevets tilblivelse og mål­ gruppe menigheten i Roma, om brevets inndeling og selvsagt om dets sentrale innhold. Hvorfor skriver Paulus dette brevet, og hvordan presenterer han evangeliet til mottakerne? Det sentrale temaet «rettferdig­ gjørelse ved tro» blir grundig drøftet i dette studiet i et av NTs viktigste lærebrev.
 • ØYVIND RAMSLIEN: STUDIER I FILIPPERBREVET
  I undervisningen av Filipperbrevet vil du bli kjent med brevets historiske bakgrunn og kontekst, om hvorfor det ble skrevet og hvem brevet ble skrevet til. Først og fremst vil du bli kjent med innholdet i brevet der vi møter Paulus som er under tøffe omstendigheter, men som tross dette viser oss, med den visdom og åpen­ baring som er gitt ham, hvordan vi kan takle livets stormer, hvilket fokus som bevarer vårer hjerter og hva vi praktisk kan gjøre når bekymringer prøver seg. Et sterkt brev til hjelp i alle livets sesonger!
 • MARY FELDE: FRELSESVISSHET
  Dessverre er det mange ulike syn på hvordan man skal oppnå frelse, og like mye om hvordan vi kan beholde vår frelse. Selv folk som har vært kristne lenge er fortsatt ikke helt trygg på sin frelse. De blir et lett mål for feilaktig lære, loviskhet og fordømmelse. Formålet med dette emnet er å definere hva som er grunnlaget for vår frelse og hva som ikke er grunnlaget for den. Det samme gjelder begrunnelsen for å beholde vår frelse. Ved å oppdage disse sannhetene vil du sitte igjen med en visshet om at din frelse er trygg og solid. I dette emnet vil vi også se på noen av de typiske «vanskelige» skriftstedene som gjør folk usikre på sin frelse.
 • LEIF KÅRE LYSÅKER: BIBELKONTEKST OG BIBELSTUDIEMETODER
  Bibelen er en kompleks bok som kan være vanskelig å forstå første gang du leser den. Men ved å sette seg inn i bakgrunnen for bøkene, hvor de var skrevet, hvem de var skrevet til og hvordan dette påvirket sam­funnet på denne tiden kan vi lettere forstå hvorfor Bibelen er blitt verdens mest solgte bok. I tillegg gir Leif Kåre gode metoder og teknikker på hvordan vi kan analysere tekstene vi leser, slik at de kan virke oppbyg­gende og bringe frelse den dag idag.
 • ÅGE ÅLESKJÆR: TRO, VIRKSOM I KJÆRLIGHET
  I dette emnet er nøkkelordene tro, håp og kjærlighet. Tro er viktig, for «uten tro er det umulig å behage Gud», Hebr. 11.6, og frelsen bygger på tro, Ef. 2.8. Tro, håp og kjærlighet virker sammen, og Gal. 5.6 beskriver at her «gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet.» I dette studiet vil vi fordype oss i 1. Joh. 4.10­19, og oppdage nøkkelen til den undergjørende troen som er virksom i kjærlighet. «Kjærlighetens høysang» i 1. Korinterbrev 13 vil fylle oss med mer enn teori!
 • LISE GRAATEN: SINNETS FORNYELSE
  Begrepet «Sinnets fornyelse» finner vi Romerbrevet 12:2 hvor Paulus oppmuntrer den troende til å la seg forvandle ved at sinnet fornyes. Fornyelse av sinnet handler om en livslang prosess der tankelivet er helt avgjørende for den troendes vekst og utvikling. I dette emnet setter vi derfor fokus på å speile tankene våre i Guds Ord slik at vi begynner å tenke det samme som Gud tenker om oss. Vi belyser koblingen mellom Guds Ord, ånd, sjel, tanker og hjerte, noe som vil gi deg trygghet på din identitet i Jesus og på hva du kan gjøre i Ham.
 • INGER BREMVIK: SJELENS HELBREDELSE
  Dette emnet handler om å vite at man er skapt i Guds bilde med en hensikt og formet av Gud i mors liv. Videre handler det om at frelsen i Jesus omfatter hele mennesket, det vil si ånd, sjel og kropp, med spesielt fokus på frelse og legedom for sjelen (psyken). Dette betyr at det undervises om hvordan Jesus identifiserte seg med vår lidelse, bar den i sin egen kropp og sjel, og beseiret lidelsen, slik at legedom er tilgjengelig.
  Det undervises også om å ta imot tilgivelse, tilgi andre og om betydningen av dette.
 • KNUT PETTER VANGOL: LIVGIVENDE BØNNELIV
  «Nåde ble vist oss og rettferdighet ble gitt oss for at vi kan leve i samfunn med det guddommelige». Dette er KP Vangols overskrift på dette spennende og viktige emnet. Hele Guds frelsesplan går ut på at vi kan være barna hans og ha fortrolig fellesskap med Herren hvert minutt, hver dag, hele livet! Bønnene er gitt oss som redskap for at vi skulle bruke det, bønnelivet er som pusten i vårt liv med Gud. KP vil undervise om ulike typer og former for bønn, og underveis krydrer han med mange eksempler, historier og erfaringer fra eget og andres liv. Dette faget er levende og dynamisk og vil hjelpe deg inn i et intimt fellesskap med Jesus.
 • JULIA M. ØDEGAARD: STUDIER I EVANGELIENE
  I emnet “studier i evangeliene” får du en grunnleggende undervisning om de fire evangeliene i NT. Du får undervisning om evangelienes forfattere, målgrupper og særpreg. Fokuset er på Jesus som frelser, forkynner og helbreder. Julia presenterer også Jesu liv og tjeneste og ser på hvordan dette fremstilles i de ulike evangeliene.