Undervisning på Bibellinje

Vi tror at Bibelen er Guds Ord. Med en dybde du ikke klarer å komme til bunns i, en høyde du aldri ser toppen av, og en bredde du ikke klarer å komme rundt. Vi tror den uten tvil er den mest livsforvandlende og visdomsfulle boken som eksisterer, og i løpet av et år på OKS Bibelskole får du større innsikt, forståelse og glede av å lese disse Gudsinspirerte ordene.

Undervisningen er sammensatt av tre sentrale fag, med tilhørende hovedområder;

Bibel

  • Bibelens bøker
  • Troslære
  • Praktisk kristenliv

Formidlingen av Gud Ord er det bærende elementet i bibelskolens tilbud. De forskjellige lærerne deler også av egne erfaringer i forhold til Bibelen som gjør at undervisningen blir personlig og med et fokus på hvordan Ordet leves ut i hverdagen.

Menighet

  • Den lokale menighet
  • Misjon og kulturforståelse
  • Kirkehistorisk perspektiv

Ut fra vår overbevisning om at den lokale kirke er verdens håp og redning, betoner vi troen på og kraften som ligger i den lokale menighet. Menighetsbygging og menighetsliv står derfor sentralt i vår undervisning, og for at du skal kunne lære og utvikle deg best mulig, gir vi deg som elev muligheten til dette gjennom å delta aktivt i menighets­ praksis gjennom hele skoleåret.

Ledelse

  • Vekst og utvikling
  • Ledelse og samarbeid

Som ledere har vi utbytte av å lære om hvordan vi kan lede oss selv, lede teamarbeid og lede prosjekter. Gjennom hele bibelskoleåret vil du bli gitt solid ledelsesundervisning fra flere ledere og pastorer som vil undervise om deres erfaringer med å lede andre.