Bibellinje

Vårt fokus er å forankre din bevissthet i hvem du er i Jesus Kristus. Derfor vil et år hos oss tilføye din identitet styrke og trygghet. Hos oss vil du få erfare at det å stadig vokse i oppdagelsen av hvem Jesus er, vil produsere et lystbetont tjenersinn i deg som ønsker å bygge Guds menighet og leve for en hensikt som er større enn deg selv.

Jesus sa: «Mennesket lever ikke av brød alene, men av et hvert ord som går ut av Guds munn» (Matteus 4:4). OKS Bibelskole er derfor lidenskapelig opptatt av at du skal lære deg å lese og forstå Bibelen på rett måte, slik at du i enda større grad åpner din Bibel med appetitt og tro på at Gud taler og at du kan forstå det Han sier til deg.

Jesus snakket også om en annen type næring vi er skapt for ta inn: «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg» (Johannes 4:34). Derfor er vi som skole opptatt av at du kan lære deg å leve AV Ham, men også FOR Ham.

 

Variert praksis

Et skoleår hos oss vil berike din opplevelse og din erfaring av den lokale menighet. Som skole har vi det store privilegiet av å få stå i et nært samarbeid med menigheten OKS sine tre forskjellige avdelinger i Oslo og omegn. Vi tilbyr en unik praksis hvor du får komme tett på en flerstedsmenighet som er lokalisert i forstaden, i det urbane sentrum og i det multikulturelle Groruddalen. Våre elever får delta aktivt i et pulserende menighetsliv som ukentlig kobler nye mennesker med Jesus Kristus og til Guds familie.

I tillegg til våre lokale avdelinger i Oslo har vi som skole flere nære og gode internasjonale relasjoner som gir oss muligheten til å sende våre elever på en prosjekttur til utlandet for å delta i menighetsarbeid og nødhjelpsarbeid. En tur som vil utvide ditt globale perspektiv på Guds Rike og som hjelper deg til å forså at du er en del av noe stort.

Bibelskolen har gitt meg stor fremgang og vekst i livet med Gud. Og jeg har fått mer forståelse og visdom i Guds ord.

Tabita Husvik, elev