View Full Map

Praktisk informasjon

Oppstart høsten 2018/2019:

Første skoledag for Førsteåret og Lederlinjen er onsdag 15. august 2018 kl. 10:00.

Første skoledag for alle internasjonale elever er tirsdag 14. august 2018 kl. 10:00.

Sted:
Trondheimsveien 50J på Kjeller (Skedsmo Kommune) i lokalene til OKS Romerikskirken, ca. 20 min. med bil fra Oslo Sentrum.

Lillestrøm er nærmeste by.

Skoledagen:
Ordinær skoletid er mandag til torsdag fra kl. 08:30 til 14:00. Tirsdag slutter skolen kl. 13:10.

Fredag er avspasering for obligatorisk utplassering som foregår på andre tidspunkter i uken og i helgen. Her må det påberegnes 2 - 4 timer per uke utenom skoletid.

For elever på lederlinjen må det påregnes noe mer praksis.

Søknadsfrist:
Inntak til skolen skjer fortløpende etter 15. januar til det godkjente antall studieplasser er fylt opp.

Opptakskrav:
For søkere til Lederlinjen er det ønskelig at du har fullført Førsteåret ved Bibelskolen Oslo Kristne Senter eller tilsvarende bibelskole eller høyskole. Søkere må ha fullført grunnskole eller tilsvarende. Det er ingen øvre aldersgrense.

Skoleavgift og økonomi

Skoleavgift Førsteåret kr 14.000,-

Skoleavgift Lederlinjen kr 15.000,-

I tillegg koster de obligatoriske prosjektturene vi har på våren mellom kr 3.000,-  og kr 15.000,-

Ved skolestart faktureres eleven for halvparten av skoleavgiften pluss kr 3000,- som er minstebeløpet for prosjektturene. Andre halvdel av skoleavgiften faktureres i januar.

Lånekassen:

Bibelskolen OKS er godkjent som fulltidsstudium. Tildelt skoleplass gir derfor rett til å søke om lån og stipend. 

Sjekk ut Lånekassens hjemmeside for mer info: