Undervisning på Lederlinjen

Lederlinjen har til hensikt å være en effektiv og relevant lederutdanning for tjeneste i menighet og kristent organisasjonsliv.

Skolen vil opparbeide kompetanse for menighetsledelse på mange ulike nivå, samt områder som nyetablering av kirker, kristen gründervirksomhet, generell menighetsledelse og kristen tjeneste. Med konsentrasjon omkring bibel – og ledelsesfag, vil elevene motta læring gjennom et solid teoretisk fundament og relevant praksisarbeid.

 

Lederlinjen er delt opp i fire fagområder

 • Ledelse i menighet, organisasjon og samfunn
 • Identitet og selvledelse
 • Bibelfordypning
 • Historie, religion og apologetikk

Ledelse i menighet, organisasjon og samfunn

Under dette fagområdet vil vi jobbe med din forståelse av hva det vil si å være en leder og ha en lederfunksjon i en kirke. Å vokse som leder handler om å lære å samarbeide med andre mennesker, utfordre sin komfortsone og bli kjent med egne kvaliteter.

Det vil settes et fokus på lederens tjenersinn og forbildefunksjon, samt lederens oppgaver, som det å holde visjonen høyt, være kulturarkitekter og sette mål og gi retning. Du vil vokse i din forståelse av hva din plass er i Guds store plan, jobbe i team og bli engasjert i å utruste andre.

Faget vil trene og utfordre deg på områder som teamarbeid, kommunikasjon og forkynnelse, samt pastorale oppgaver som hvordan man skal håndtere og veilede mennesker som står i utfordringer og konflikter.

 

Emner:

 • Lederskap og ledermodeller
 • Teamutvikling og teamledelse
 • Menighetsplanting
 • Samtale, veiledning, omsorg
 • Kommunikasjon og forkynnelse
 • Utrustende lederskap

Identitet og selvledelse

Dette fagområdet fokuserer på viktigheten av å bygge karakter og lede seg selv. Det vil gis praktiske nøkler til selvledelse, læring og personlig utvikling, slik at eleven kan utvikle sin evne til å forstå og lede seg selv, noe som er nødvendig for å kunne lede andre.

Vi ønsker at elevene skal ha sin identitet og trygghet i Kristus. Han er kilden til vårt lederskap. Vi lever av Han og for Han, og det er grunnlaget vi bygger på. Fagområdet vil også dekke undervisning innenfor dette.

Det vil også undervises i DISK personlighetsprofil. DISK vil hjelpe eleven til å bringe deres indre potensial og deres ytre atferd i harmoni med hverandre. Persolog personprofiler beskriver menneskelig atferd i konkrete situasjoner for å lære oss å forstå egne og andres behov bedre.

 

Emner

 • Karakter og integritet
 • Selvledelse
 • Identitet
 • Verdiforankret ledelse

Bibelfordypning

Vi ønsker at elevene skal være glad i Guds Ord, og at de skal kunne utvikle sitt trosliv og ha Bibelen som et trygt grunnfeste i hverdagslivet. Det er også Guds Ord vi bygger vårt lederskap på. Bibelen er den beste lederskapsmanualen vi har. Den er full av Guds visdom og prinsipper om lederskap som må etterfølges dersom vi skal lykkes i å bygge Guds hus, og er derfor grunnlaget for all undervisning på lederlinjen.

Samtidig vil vi at elevene skal fordype seg i noen emner i Bibelen som er nyttig å kjenne til som en leder.

Dette faget skal hjelpe elevene til å få en oversikt og kunne drøfte grunnleggende kristne læresetninger slik at de selv kan lære å studere hva Bibelen sier, vite hva de tror på, formidle evangeliet og kunne undervise andre som de selv leder.

Det undervises også i emner som autoritet og underordning, tjenestegaver, nådegaver og Guds ledelse.

 

Emner

 • Innføring i Det nye testamentets bøker og brev
 • Bibelfortolkning
 • Kristne doktriner
 • Åndens gaver
 • Paulus’ reiser og brev

Historie, religion og apologetikk

Dette faget gir en innføring i kristendommens historie og hvilke utfordringer kirken har møtt opp gjennom historien. Bibelens tilblivelseshistorie vil også bli en del av denne undervisningen.

I tillegg til å gi kunnskap og forståelse for kristendommens historie, skal faget gi elevene en innføring i apologetikk med fokus på de vanligste motforestillingene mot den kristne troen. Vi ønsker å hjelpe elevene til å forstå samfunnet og kulturen vi lever i og vurdere hvilke utfordringer og muligheter kirken har i Vesten i vår tid.

 

Emner

 • Kirkehistorie
  • Bibelens tilblivelseshistorie
  • Frikirkens historie 
 • Apologetikk
  • Vanligste motforestillinger mot den kristne tro
 • Religionskunnskap
  • De store verdensreligionene med hovedvekt på islam