Lederlinjen

Lederlinjen har som mål å gi deg trening og kompetanse slik at du kan utvikle deg og ta nye steg som leder. Vi arbeider for at du skal kunne få utvikle ditt personlige liv og lederskap gjennom at du skal bli bevisst på din egen utrustning, få økt selvinnsikt, øve opp dine lederegenskaper, formidlingsevne og kommunikasjon og samspill med andre. Du vil utvikle din karakter, få et større fokus på oppdraget og bli engasjert i å utruste andre.

Som troende er Bibelen den beste lederskapsmanualen vi har og ligger derfor til grunn for det som undervises på lederlinjen. Du får solid undervisning fra lærere som har faglig og menneskelig kompetanse og vil dele av sin kunnskap, hjerte og erfaringer.

I tillegg til ledelsesfag har vi fordypning i bibelen som vil gjøre deg mer kjent og glad i Guds ord slik at du kan utvikle ditt eget trosliv, kunne studere, reflektere og begrunne egne standpunkt og kunne veilede andre i hvordan lese bibelen.

Vårt fokus er å trene ledere som setter et synlig, tydelig og varig avtrykk i sin verden. 

Temaer på Lederlinjen

Lederlinjen er delt inn i fire fagområder: 

  • Ledelse
  • Organisasjon og bedriftslære, menighet og kommunikasjon
  • Troslære
  • Historie

Turer, prosjekter og utplassering

Gjennom et år på Lederlinjen vil du få utfordret og trent deg som leder gjennom prosjektarbeid, oppgaver og turer. Du vil også få muligheten til å få personlige erfaringer i Oslo Kristne Senters avdelinger gjennom en ukentlig obligatorisk menighetspraksis.

I året på lederlinjen inngår deltagelse på OKS sitt lederkurs, lederforum og lederkonferanse.

I andre semester av bibelskolen ønsker vi at du skal få reise ut og være med på å bidra, lære og betjene. OKS har gode relasjoner med mange kirker og nødhjelpsorganisasjoner der du vil kunne få en spennende og meningsfyllt erfaring.

I mars legges det opp til en obligatorisk prosjekttur i Norge eller utlandet på opptil 2 uker av skoleåret. Turene går blant annet til steder som St. Petersburg, Tromsø, Mali, Vennesla og Mexico.

For skoleåret 2020/21 tilbyr vi prosjektturer på inntil 6 uker i februar/mars/april for noen av våre elever. Her vil du få muligheten til å delta i menighetsbygging i Mexico, Malaysia eller Hong Kong. Undervisning man da skulle hatt på skolen blir da tatt opp og må høres på i tillegg.