Lederlinjen

Lederlinjen vil gi deg kompetanse og trening så du kan utvikle deg som en leder. Du vil utvikle din karakter, få et større fokus på oppdraget og bli engasjert i å utruste andre. Som troende er Bibelen den beste lederskapsmanualen vi har. Den er full av Guds visdom og prinsipper om lederskap som må etterfølges dersom vi skal lykkes i å bygge Guds hus.

Vi arbeider for at du skal kunne få utvikle ditt personlige liv gjennom økt selvinnsikt, formidlingsevne, kommunikasjon og samspill med andre. Vårt mål er å gi deg trening og kompetanse slik at du blir bevisst på din egen utrustning og forstå din plass i Guds store plan.

Du får solid undervisning fra lærere som har faglig og menneskelig kompetanse og vil dele av sin kunnskap, hjerte og erfaringer.

Vi har også fordypning i bibelen som vil gjøre deg mer kjent og glad i Guds ord slik at du kan utvikle ditt eget trosliv, kunne studere, reflektere og begrunne egne standpunkt og kunne veilede andre i hvordan lese bibelen.

Vårt fokus er å trene ledere som setter et synlig, tydelig og varig avtrykk i sin verden. 

Temaer på Lederlinjen

Lederlinjen er delt opp i fire fagområder

  • Ledelse i menighet, organisasjon og samfunn
  • Identitet og selvledelse
  • Bibelfordypning
  • Historie, religion og apologetikk

Turer, prosjekter og utplassering

Gjennom et år på Lederlinjen vil du få utfordret og trent deg som leder gjennom prosjektarbeid, oppgaver og turer dere reiser på. Du vil også få muligheten til å få personlige erfaringer i Oslo Kristne Senters lokale avdelinger gjennom en ukentlig obligatorisk utplassering.

Og gjennom arbeid med oppgaver og caser vil du få en utvidet forståelse av hva det vil si å leve et misjonalt liv.

Vi tror at et år på lederlinjen vil inspirere og istandsette deg til å bruke dine ressurser og engasjement til å bygge kirken.

Velkommen som elev!