Undervisning på Førsteåret

Vi i Oslo Kristne Senter (OKS) tror at Bibelen er Guds Ord. Med en dybde du ikke klarer å komme til bunns i, en høyde du aldri ser toppen av, og en bredde du ikke klarer å komme rundt. Vi tror den uten tvil er den mest livsforvandlende og visdomsfulle boken som eksisterer, og i løpet av et år på Bibelskolen OKS får du større innsikt, forståelse og glede av å lese disse Gudsinspirerte ordene.

I tillegg til utplassering og studieturer har vi tre hovedtemaer i vår undervisning på Førsteåret.

Bibel

Den genuine undervisningen fra Bibelen Guds Ord er, som tidligere år, Bibelskolen OKS sin viktigste bærebjelke. Undervisning fra Åge og Thomas Åleskjær vil stå sentralt, supplert med skolens øvrige lærere og gjestelærere.

Av faste lærere kan vi nevne blant andre; Trond Egil Lunde(pastor i OKS Groruddalskirken) og Arild Sæter(illustratør og bibellærer). Gjennom et år på Bibelskolen OKS ønsker vi at Guds Ord skal gi deg et trygt grunnfeste midt i din hverdag.

Vi tror på en teologi som vinner mennesker fremfor diskusjoner, og som setter mennesker fri til å leve ut den hensikt og det potensialet som Gud har lagt ned i den enkelte.

I løpet av skoleåret vil det også være god tid til dialog rundt undervisningen, i form av blant annet spørsmål og svar. Det vil bli selvstendige oppgaver, gruppeoppgaver, prosjekter og fremføringer. I tillegg til undervisning vil det ukentlig være nattverd, bønn og lovsang.

Menighet

 

Som elev ved Bibelskolen OKS, så ønsker vi at du som elev skal få innblikk i et spennende og variert menighetsliv, fra innsiden.

Vi har egne undervisningserier om menighetsbygging og menighetsliv. Og for at du skal kunne lære og utvikle deg best mulig, gir vi deg som elev muligheten til dette gjennom å delta aktivt i menighetslivet gjennom utplassering gjennom hele skoleåret.

Et skoleår hos oss vil garantert berike din opplevelse og din erfaring av den lokale menighet. Som skole har vi det store privilegiet av å få stå i et nært samarbeid med menigheten Oslo Kristne Senter sine tre forskjellige avdelinger i Oslo og omegn. Vi tilbyr en unik praksis  hvor du får komme tett på en flerstedsmenighet som er lokalisert i forstaden, i det urbane sentrum og i det multikulturelle Groruddalen. Våre elever får delta aktivt i et pulserende menighetsliv som ukentlig kobler nye mennesker med Jesus Kristus og til Guds familie.

Ledelse

Som mennesker har vi utbytte av å lære om hvordan vi kan lede oss selv, arbeide i team, delta i et prosjekt eller lede andre. Gjennom hele bibelskoleåret vil du få god lederundervisning fra flere forskjellige pastorer/ledere og lærere, som på forbilledlige måter leder andre mennesker. Vi tror at gjennom denne undervisningen, uavhengig av hvilket nivå du leder andre på, vil få oppleve personlig utvikling, vekst og fremgang i ditt liv.